1. เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด 3 ตำแหน่ง 1 เมษายน 2560

2. วิศวกรอุตสาหการ / โรงงาน

1 ตำแหน่ง 1 เมษายน 2560
3. Production Engineer

4 ตำแหน่ง 4 กุมภาพันธ์2562
4.R&D Engineer

1 ตำแหน่ง 4 กุมภาพันธ์2562
5.QA Section Manager

1 ตำแหน่ง 4 กุมภาพันธ์2562
6.Production Manager

1 ตำแหน่ง 4 กุมภาพันธ์2562
7.ช่างซ่อมบำรุง (เครื่องกล)

2 ตำแหน่ง 4 กุมภาพันธ์2562